trò chơi mô tả: zzoum quân xâm lược: không gian game
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 9, chơi 27354 lần (128.555 kb)

không gian trò chơi, quái vật trò chơi,