trò chơi mô tả: zombies so với bí ngô: giúp jack o 'đèn suốt đêm thây ma pháo nổ với bí ngô của bạn!
kiểm soát/ hướng dẫn: chuột để nhắm và bắn

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 7, chơi 15056 lần (1.81810 mb)

zombie trò chơi, pháo trò chơi, halloween trò chơi, bí ngô trò chơi,