trò chơi mô tả: xemidux - halloween: Phiên bản mới của xemidux cho halloween. nhấp chuột vào cụm đá quý của hai hoặc nhiều hơn để loại bỏ chúng trước khi chúng đạt đến đỉnh.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 4.3333333333333, phiếu: 9, chơi 26759 lần (225.301 kb)

halloween trò chơi,