trò chơi mô tả: từ vương quốc: kết thúc chiến dịch của mình để chinh phục đất từ. có đủ nguồn lực bằng cách sắp xếp các chữ cái thành một từ, sau đó xây dựng vương quốc của bạn và bắt đầu mở rộng của bạn.
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm vào các chữ cái và sắp xếp nó vào một từ, mỗi từ phải được từ 3 đến 10 ký tự. khi bạn thực hiện một từ đúng, bạn có thể chuyển đổi nó trở thành một số nguồn lực, và với nguồn tài nguyên mà bạn có thể xây dựng vương quốc của bạn hoặc xây dựng quân đội của bạn và bắt đầu mở rộng của bạn trong đất từ

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4812 lần (3.70035 mb)

từ trò chơi, Chiến thuật trò chơi, wandah trò chơi, Từ điển trò chơi, Scrabble trò chơi,