trò chơi mô tả: vũ khí huấn luyện: huấn luyện vũ khí là tốt nhất shooters trong quân đội. chụp ảnh của họ đang trong bức tranh ghép hình. bạn sẽ cố gắng giải quyết khó khăn với các cấp độ khác nhau.
kiểm soát/ hướng dẫn: chọn mức độ và hình ảnh của bạn và thực hiện các mảnh ghép hình tốt nhất các kỹ năng thu thập.

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5232 lần (1.08375 mb)

kỹ năng trò chơi, chiến tranh trò chơi, shooter trò chơi, vũ khí trò chơi, sniper trò chơi, súng trò chơi, não trò chơi,