trò chơi mô tả: chúng tôi bạc hà: cố gắng làm cho các đồng tiền rơi vào ô tương ứng.
kiểm soát/ hướng dẫn: Các công cụ diễn ra trên sân khấu, kiểm tra cấu hình của bạn

, Size: phổ biến: 4.1428571428571, phiếu: 14, chơi 27088 lần (4.97290 mb)

Vật lý trò chơi, xu trò chơi, rơi trò chơi, tiền trò chơi, box2d trò chơi,