trò chơi mô tả: thành phố đô thị vệ: thành phố đô thị vệ - bắn người ngoài hành tinh đến. giết ông chủ cuối cùng. bạn sẽ tồn tại?
kiểm soát/ hướng dẫn: tránh những người ngoài hành tinh. ông chủ. phá hủy tất cả cuối cùng ông chủ giành chiến thắng với các trò chơi. sử dụng tiêu diệt các phím mũi tên để di chuyển. phím cách - cháy, q - bỏ thuốc lá

, Size: phổ biến: 3.6, phiếu: 5, chơi 13948 lần (906.529 kb)

chiến đấu trò chơi, tấn công trò chơi, người ngoài hành tinh trò chơi, spaceship trò chơi, hậu vệ trò chơi,