trò chơi mô tả: trượt lên phim: chọn một mức độ khó khăn mà bạn có thể xử lý, và sử dụng các kỹ năng của bạn để trình bày các mảnh từ bộ phim hoạt hình 'lên' để tạo một hình ảnh vẫn còn của một ông già kéo nhà bóng của ông
kiểm soát/ hướng dẫn: trái bấm vào để di chuyển miếng

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 3, chơi 7395 lần (257.794 kb)

jigsaw trò chơi, puzzle trò chơi, trượt trò chơi, trẻ em trò chơi, cartoon trò chơi, disney trò chơi, trượt trò chơi, phim trò chơi,