trò chơi mô tả: khai quật 2: phần tiếp theo của trò chơi khai quật đầu tiên. đó là một trò chơi câu chuyện, bạn phải bấm vào khoảng trên màn hình để khám phá các đồ vật và các mối mang trò chơi đến cấp độ tiếp theo
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm nút chuột trái để hiện các đối tượng ẩn và tìm manh mối

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 7589 lần (520.922 kb)

phiêu lưu trò chơi, puzzle trò chơi, điểm và kích trò chơi, unearth trò chơi, phần tiếp theo trò chơi, tìm đối tượng ẩn trò chơi, tìm trò chơi, đầu mối trò chơi,