trò chơi mô tả: undead về halloween: các undead đang tăng lên. phun nước thánh để diệt zombie trước khi chúng ăn miễn phí.
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để phun nước thánh. giết tất cả zombie và bí ngô halloween.

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 10465 lần (3.07871 mb)

nhà thờ trò chơi, zombie trò chơi, scary trò chơi, kinh dị trò chơi, bí ngô trò chơi, tay trò chơi, đêm trò chơi, quỷ giữ trò chơi, Bộ xương trò chơi, xương trò chơi, thánh trò chơi, thịt trò chơi,