trò chơi mô tả: cuối cùng không gian xâm lược: bao giờ muốn là kẻ thù? chỉ huy một hạm đội của 8 tàu duy nhất trong một nỗ lực để đánh bại các tàu hậu vệ bao giờ liên tục. bay qua hậu vệ để kiếm điểm và tiền tệ. giết các hậu vệ bằng cách chạy vào nó hoặc chụp hình nó. làm bạn có những gì nó cần phải là một chỉ huy hạm đội?
kiểm soát/ hướng dẫn: -Hình thức nhà máy đóng tàu: sử dụng chuột để di chuyển các nhà máy đóng tàu và nâng cấp tàu của bạn với các đồng tiền xanh. (Trên bên phải)-Hình thức trò chơi: sử dụng chuột để click vào các nút con tàu ở phía dưới màn hình của bạn. giá được hiển thị khi di chuyển trên bằng chuột

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5196 lần (305.711 kb)

laser trò chơi, không gian trò chơi, cao điểm trò chơi, kẻ thù trò chơi, rpg trò chơi, pháo trò chơi, quốc phòng trò chơi, nâng cấp trò chơi,