trò chơi mô tả: tucano serra vs dilma bruxa: giúp tucano serra chiến thắng trước bruxa dilma xấu.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên

, Size: phổ biến: 1.6666666666667, phiếu: 3, chơi 11933 lần (1.29306 mb)