trò chơi mô tả: kho báu của các hành tinh: thu thập các kho của các hành tinh khác nhau là những gì bạn có nghĩa vụ phải làm trong game này, đồ họa đẹp và rất nhiều các cấp luôn luôn vui vẻ để có trong một trò chơi, chúng tôi có chúng trong này
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để di chuyển và nhấp vào bắn bóng

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 8312 lần (1.89500 mb)

thu trò chơi, arcade trò chơi, tiền xu trò chơi, hành tinh trò chơi, robot trò chơi, rock trò chơi, kho báu trò chơi, 3ngày trò chơi, 50 cấp trò chơi,