trò chơi mô tả: tháp phòng thủ cực đoan: là một tháp tiêu chuẩn quốc phòng game, với các tháp nâng cấp, 6 tòa tháp khác nhau. với máy bay, bạn có thể bán tháp của bạn. giật gân thiệt hại, chất độc, chậm.
kiểm soát/ hướng dẫn: đặt xuống một cái tháp, sau đó khi đã sẵn sàng để bắt đầu hoặc bỏ qua báo chí các thanh trượt ở phía dưới

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 5, chơi 14517 lần (114.334 kb)

ôtô trò chơi, pháo trò chơi, tháp quốc phòng trò chơi,