trò chơi mô tả: tiny f1 Racers: chọn theo dõi của bạn có vui vẻ và bắt đầu ngay lập tức, có hai đối thủ với bạn, bạn cần phải đi đầu tiên để có cơ hội nâng cấp, bạn có thể tiến tới cấp độ tiếp theo nếu bạn hoàn thành thứ hai, nhưng cuối cùng nếu quý vị lên thứ ba bạn sẽ phải theo dõi cuộc đua trên cùng cho đến khi bạn ít nhất là thứ hai. tốc độ, tăng tốc và chỉ đạo là những nâng cấp sẵn cho bạn khi bạn hoàn thành, hãy chọn một cách khôn ngoan những gì bạn cần
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng phím mũi tên để chỉ đạo bạn xe

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4437 lần (973.846 kb)

lap trò chơi, đua xe trò chơi, ôtô trò chơi, f1 trò chơi, chủng tộc trò chơi, nâng cấp trò chơi, cạnh tranh trò chơi,