trò chơi mô tả: các cuộc đua nửa đêm: xe điên game. với tốc độ đầy đủ và không phanh! kinh nghiệm một 3ngày đồ họa mới rendered phong cách, thực tế tai nạn và mất trí tốc độ. vui chơi, ngay cả khi bạn chỉ muốn một số vụ tai nạn xe hơi.
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm phím mũi tên trái và bên phải để tránh xe ô tô

, Size: phổ biến: 4.3333333333333, phiếu: 3, chơi 5183 lần ()

3ngày trò chơi, tốc độ trò chơi, mát mẻ trò chơi, đua xe trò chơi, ôtô trò chơi, điên dại trò chơi, tai nạn trò chơi, drift trò chơi, thành phố trò chơi, tai nạn trò chơi, điên trò chơi, nổ trò chơi,