trò chơi mô tả: nhanh hơn: trở thành người lái xe nhanh hơn trong các mạch
kiểm soát/ hướng dẫn: nhiệm vụ của mình trong trò chơi này là để hoàn thành vòng đua nhanh nhất có thể để thực hiện một trở lại nhanh chóng những người có thể đăng ký nếu bạn là một trong top 10 .. ! nhưng hãy cẩn thận, nếu bạn phá hủy chiếc xe sẽ có một hình phạt của 2 giây / băm nhỏ lòng bạn tốt nhất. cố gắng hoàn thành trong Top 10

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 8739 lần (611.881 kb)

lap trò chơi, xe đua trò chơi,