trò chơi mô tả: của nông dân hoa: chơi qua hơn 30 cấp độ của thực vật nước vui vẻ. sử dụng chuột để pop bong bóng và nhà máy nước trong trò chơi đố đầy thử thách
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để pop bong bóng và nhà máy nước trong trò chơi đố đầy thử thách

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5414 lần (1008.38 kb)

trò vui trò chơi, bong bóng trò chơi, đầy màu sắc trò chơi, các cấp trò chơi, nông dân hoa trò chơi,