trò chơi mô tả: trang phục tan rã-up: bạn và bạn trai của bạn đang phá vỡ, bạn có cơ hội này ăn mặc anh ta và bản thân trước khi chia, nó rất buồn nhưng bạn vẫn cần phải ăn mặc đẹp,
kiểm soát/ hướng dẫn: kéo và thả chuột bằng cách sử dụng

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 4433 lần (1.76236 mb)

cô gái trò chơi, yêu trò chơi, break up trò chơi, buồn trò chơi,