trò chơi mô tả: siêu tàn bạo bóng đá: chơi với nhóm của bạn với các trò chơi bóng đá tàn bạo nhất, phím mũi tên để di chuyển, thay đổi để chụp
kiểm soát/ hướng dẫn: các phím mũi tên để di chuyển, thay đổi để chụp

, Size: phổ biến: 2.75, phiếu: 4, chơi 12006 lần (6.15692 mb)

nghiện trò chơi,