trò chơi mô tả: thanh rpg: chơi này beta (thử nghiệm) của phiên bản của trò chơi của tôi sẽ sớm được ra ngoài.
kiểm soát/ hướng dẫn: không gian để nhảy. phím mũi tên để di chuyển. thay đổi để bắn.

, Size: phổ biến: 1.6666666666667, phiếu: 3, chơi 9589 lần (50.5244 kb)

bom trò chơi, rpg trò chơi, súng trò chơi, gươm trò chơi, khủng long trò chơi, mobster trò chơi, gậy trò chơi, xương trò chơi, mòng biển trò chơi,