trò chơi mô tả: sao tàu hoạt động tối quan trọng: bảo vệ hệ thống năng lượng mặt trời của chúng tôi. chúng tôi cần các dữ liệu máy tính của một con tàu sao. chống lại người nước ngoài spaceships. chéo đáng tin cậy trong lĩnh vực mỏ. sao cho tàu một "vật chất tối bảo vệ hộ tống" và bay đáng tin cậy để sao lưỡi dao cạo tuần dương trở lại.
kiểm soát/ hướng dẫn: mặt tiền đường:: chiến đấu để đến trường mỏ thù địch Việt! để trong mỗi trường hợp 10 firings thành công bạn nhận được huy chương.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4839 lần (872.147 kb)

arcade trò chơi, người nước ngoài trò chơi, 2ngày trò chơi, giải đấu trò chơi, vũ trụ trò chơi,