trò chơi mô tả: xâm lược không gian remake: bắn những người ngoài hành tinh tấn công và tiêu diệt chúng trước khi chúng xâm nhập vào bạn, bắn những kẻ thù tiền thưởng để có được các tính năng nâng cấp và tiền thưởng, không cho phép họ tiếp cận với lãnh thổ của bạn
kiểm soát/ hướng dẫn: phím mũi tên để di chuyển tàu không gian và phím dài để bắn chúng

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 5338 lần (74.9501 kb)

không gian trò chơi, ngôi sao trò chơi, người nước ngoài trò chơi, Ban xoá trò chơi, retro trò chơi, không khí thủ công trò chơi, xâm lược trò chơi, con tàu trò chơi, bắn súng trò chơi, người nước ngoài bắn súng trò chơi,