trò chơi mô tả: người lính tài sản: năm 1923, tại tỉnh Aceh ở Indonesia cho đến năm 1904 đã chiến đấu với Hà Lan. nơi mà bao giờ chúng ta đấu tranh cho sự tự do của Indonesia. nhiều máu, nhiều cuộc sống, chúng ta đang mất nó. với đầy đủ tinh thần cho tự do chúng ta đang chống lại nó. khi mặt trời mọc, chúng tôi không biết chúng ta vẫn còn một cuộc sống hoặc chết. cuộc chiến bắt đầu, chúng tôi không sợ với viên đạn, súng, xe tăng hay máy bay phản lực. trong trái tim chúng ta chỉ chiến đấu cho Indonesia Raya.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 9829 lần (1.75035 mb)

người lính trò chơi,