trò chơi mô tả: bóng đá dribble: lừa bóng bóng lên trong thực tế nhu cầu của không khí, có được một số thực hành bây giờ bằng cách lừa bóng này dummy bóng đá, đẩy nó trở lại với không khí bằng cách nhấn vào nó, cho miễn là bạn có thể
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm vào bóng trong khi trên chuyến bay để làm cho nó nhảy một lần nữa, giữ nó khỏi mặt đất bằng cách liên tục click vào đó, tránh những điều xấu, nhưng thời gian thu thập tiền thưởng, số lượng tối đa của dribbles bạn đạt được sẽ được điểm số của bạn

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 3, chơi 6361 lần (444.845 kb)

tránh trò chơi, điểm và kích trò chơi, ball trò chơi, tiền thưởng trò chơi, kỹ năng trò chơi, thời hạn trò chơi, dribble trò chơi, bóng đá trò chơi, bóng đá trò chơi, thể thao trò chơi, cân bằng trò chơi, combo trò chơi, tay mắt phối hợp trò chơi,