trò chơi mô tả: sniper thách thức: bạn có hai phút toàn bộ, 120 giây tức là để tìm ra kẻ khủng bố là những người và bắn, giết càng nhiều càng tốt, bạn có thể phóng to để biết bạn là ai bắn súng
kiểm soát/ hướng dẫn: điểm và kích với con chuột để bắn, phím điều khiển và phím dài để phóng to và thu nhỏ, di chuyển màn hình sang trái hoặc phải bằng cách di chuyển chuột sang trái / phải

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5876 lần (1.12477 mb)

shooter trò chơi, thời hạn trò chơi, máy bay trực thăng trò chơi, giết chết trò chơi, sniper trò chơi, khủng bố trò chơi, timed trò chơi, 2 phút trò chơi,