trò chơi mô tả: nụ cười nhiễm: hạnh phúc là truyền nhiễm! sử dụng kỹ năng của bạn và mục tiêu của bạn để mang lại hạnh phúc cho một thế giới của khuôn mặt buồn. 3 chế độ là 20 cấp độ vui vẻ dựa trên vật lý để giữ cho bạn bận rộn như bạn sử dụng chính xác và sức mạnh để chống lại đường đến hạnh phúc! chế độ bình thường: hit buồn khuôn mặt để làm cho họ cười. 1 hit chế độ: tương tự như chế độ bình thường, nhưng bạn chỉ có một bắn! Hình thức thu: thu thập huy chương trong khi tránh bom nổ!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để bắn bóng trắng mặt hạnh phúc của bạn trên khuôn mặt buồn bóng.

, Size: phổ biến: 3.3333333333333, phiếu: 3, chơi 10168 lần (860.990 kb)

trò vui trò chơi, ball trò chơi, cười trò chơi, Vật lý trò chơi, bida trò chơi, bouncing ball trò chơi,