trò chơi mô tả: lưu Fiona: lưu Fiona là một trò chơi casual với đồ họa mắt hấp dẫn của sinh vật biển với nhưng dễ gây nghiện để tìm hiểu chơi trò chơi. Fiona là một loài cá nhỏ dễ thương là người chưa học bơi. nhiệm vụ của người chơi là giúp cô bơi mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đối tượng nước biển. một mình thư giãn và giảm stress game.
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm và giữ nút trái chuột để di chuyển lên, phát hành để di chuyển xuống, tránh những sinh vật biển chết người và di chuyển trong không gian void

, Size: phổ biến: 2, phiếu: 2, chơi 5296 lần (831.989 kb)

đáng yêu trò chơi, biển trò chơi, nước trò chơi, cá trò chơi, thực vật trò chơi, biển trò chơi, hồ cá trò chơi,