trò chơi mô tả: santa và jigsaw puzzle Rudolph: santa và Rudolph jigsaw puzzle. 42 miếng. thưởng thức!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để click và kéo miếng với nhau.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4559 lần (168.007 kb)

jigsaw trò chơi, puzzle trò chơi, santa claus trò chơi, Rudolph trò chơi,