trò chơi mô tả: cô gái đá theo phong cách: phong cách rock cô gái: cô gái này là sẽ có một buổi trình diễn rock, do đó, cô cũng cần phải được ăn mặc theo phong cách rock. có thể bạn nhìn thấy bộ sưu tập này cho cô gái đá màu đen và màu trắng? xin vui lòng có một cái nhìn thông qua tất cả chúng và giúp đỡ cô ấy để lựa chọn tốt nhất.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 10730 lần (257.012 kb)

rock trò chơi, phong cách trò chơi,