trò chơi mô tả: rock breaker: ban rõ ràng của một tảng đá sau khi khác, sử dụng bóng và chèo thuyền cùng với bộ não của bạn để làm cho tất cả các loại đá biến mất, liên lạc tất cả các loại đá bằng cách gửi bóng theo hướng của họ, quản lý không để rơi quả bóng xuống thoát các paddle
kiểm soát/ hướng dẫn: nhấn vào phím để bắt đầu, các phím trái và phải để paddle ball

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5501 lần (1.04557 mb)

rock trò chơi, ball trò chơi, trẻ em trò chơi, paddling trò chơi, fast paced trò chơi, nhanh trò chơi, arcanoid trò chơi,