trò chơi mô tả: raccoon: phiên bản làm lại của trò chơi arcade cổ điển ponpoko. đi bộ, leo trèo, nhảy và ăn trong thời gian. có thời gian tiền thưởng và các mẫu nhiều giai đoạn.
kiểm soát/ hướng dẫn: di chuyển: phím mũi tên, nhảy: không gian chính

, Size: phổ biến: 4.4, phiếu: 5, chơi 6813 lần (90.8554 kb)

arcade trò chơi, cổ điển trò chơi, loài thú ăn thịt có lông xám trò chơi,