trò chơi mô tả: né tránh các câu đố caravan lớn: chơi này, 3 cảnh ghép hình trò chơi giải đố của dodge caravan lớn. mức độ tăng, khó khăn tăng lên. kéo và thả các phần cho đúng chỗ của họ trong thời gian cho!
kiểm soát/ hướng dẫn: kéo và thả các phần cho vị trí của mình

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 14435 lần (175.402 kb)

xe jigsaw puzzle trò chơi,