trò chơi mô tả: pucca funny tình yêu diều: né tránh các vết để bảo tồn diều của bạn và chạy chạy chạy!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng mũi tên lên xuống để di chuyển diều của bạn và thu thập trái tim để thưởng điểm.

, Size: phổ biến: 4.6666666666667, phiếu: 6, chơi 12519 lần (887.314 kb)

gió trò chơi, pucca trò chơi, diều trò chơi,