trò chơi mô tả: pucca funny tình yêu diều và hợp tác: né tránh các vết để bảo tồn diều của bạn và chạy chạy chạy!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng mũi tên lên xuống để di chuyển diều của bạn và thu thập trái tim để thưởng điểm. hãy cẩn thận ching, tobe abyo & hoặc tìm cách để bắt diều của bạn. sock hen ching để sửa chữa diều của bạn.

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 13343 lần (1.01218 mb)

pucca trò chơi, diều trò chơi,