trò chơi mô tả: Pocoyo và vịt: là Pocoyo! sắp xếp mát tim Pocoyo và vịt ông miếng để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 9057 lần (130.730 kb)

jigsaw trò chơi, ảnh trò chơi, cartoon trò chơi, Pocoyo trò chơi, vịt trò chơi,