trò chơi mô tả: bệnh dịch hạch của Altera: bảo vệ lâu đài của bạn trong khi cố gắng phá hủy lâu đài của đối phương.
kiểm soát/ hướng dẫn: tất cả các điều khiển được thể click trên giao diện. hãy chắc chắn để nâng cấp thành của bạn (bằng cách nhấp vào nó hoặc nhấn không gian) do đó bạn sẽ có đủ vàng.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5512 lần (2.90809 mb)

tháp trò chơi, ma thuật trò chơi, lâu đài trò chơi, tấn công trò chơi, quốc phòng trò chơi, trung cổ trò chơi, mage trò chơi, người lính trò chơi,