trò chơi mô tả: tấn công piranha cắn: là bạn rất đói và bạn là một piranha, bạn cần phải nắm bắt các loài cá khác để lấp đầy dạ dày của bạn, nắm bắt tất cả chúng trước khi họ có thể lấy ra khỏi bàn tay của bạn bằng cách tiếp cận bờ biển, đi ăn
kiểm soát/ hướng dẫn: nhấp chuột để nhảy, sử dụng chuột để di chuyển

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5646 lần (361.343 kb)

tấn công trò chơi, cắn trò chơi, gulls trò chơi, piranha trò chơi, biển trò chơi, nước trò chơi, sóng trò chơi, cá trò chơi,