trò chơi mô tả: heo bò: những con bò điên là tất cả các bên ngoài hàng rào, họ đang điên và họ có thể nhấn chó nếu bạn cho phép, họ buộc dây cẩn thận và mang chúng trở lại
kiểm soát/ hướng dẫn: w / a / s / d phím để di chuyển, thay đổi phím để chạy nhanh hơn, màn hình con chuột để xem thêm chi tiết, bấm vào dây thừng ở phía dưới màn hình để có dây và click vào con bò để ném dây xung quanh và kéo nó trở lại bên trong hàng rào bằng cách di chuyển con chó, có được tất cả các con bò bên trong

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 4494 lần (2.54497 mb)

buồn cười trò chơi, bò trò chơi, chó trò chơi, trang trại trò chơi,