trò chơi mô tả: girl bên spotlight: Sheena đã nhận được lời mời hai bên, nhất là cho một bữa tiệc sinh nhật và các phương pháp khác là cho một bên đêm nhạc. cả hai trong số đó là dự kiến lúc ban đêm ngày mai. hãy giúp cô để thực hiện quyết định cuối cùng mà trên đó bên cô nên đến. và điều quan trọng nhất là chọn một bộ trang phục hoàn hảo cho đảng của bà. have fun!
kiểm soát/ hướng dẫn: chuột để ăn mặc của cô

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4435 lần (792.685 kb)

cô gái trò chơi, trẻ em trò chơi, make up trò chơi, bữa tiệc trò chơi, yêu trò chơi, vài trò chơi,