trò chơi mô tả: đêm của scarecrows: bảo vệ làng của bạn formers từ số lượng lớn các scarecrows được đến tấn công và lấy xuống toàn bộ ngôi làng của bạn, họ sẽ được tiếp cận nhanh hơn, ghi chúng với đèn pin của bạn, bạn chỉ có thể ghi ra khi ba hoặc nhiều hơn tương tự scarecrows xuất hiện trong một nhóm, bạn sẽ kiếm được tiền thưởng cho phá hủy hơn 7 scarecrows, bắt các con dê tự do đi bộ để đè bẹp một hàng toàn bộ scarecrows
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm vào nhóm của ba hoặc nhiều hơn scarecrows tương tự như làm cho họ biến mất

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5823 lần (20.3144 kb)

kỹ năng trò chơi, bảo vệ trò chơi, kết hợp trò chơi, Ban xoá trò chơi, halloween trò chơi, kinh dị trò chơi, bí ngô trò chơi, Quirky trò chơi, Scarecrow trò chơi,