trò chơi mô tả: nhiều cờ vua (với chat và xem trận đấu cờ vua sống): nhiều trò chơi cờ vua! gửi liên kết của trò chơi này cho bạn bè của bạn và thách thức nhau!. chơi cờ với bạn bè của bạn mà không cần bất kỳ loại cần phải đăng ký!. bạn có thể trò chuyện trong khi chơi! hoặc bạn có thể xem trận đấu sống!. mỗi người chơi có thể thách thức thiết lập cờ mới và kiểm soát thời gian của trò chơi và thời gian mỗi lượt
kiểm soát/ hướng dẫn: nhiều trò chơi cờ vua! gửi liên kết của trò chơi này cho bạn bè của bạn và thách thức nhau!. bạn có thể trò chuyện trong khi chơi! hoặc bạn có thể xem trận đấu sống!. mỗi người chơi có thể thách thức thiết lập cờ mới và kiểm soát thời gian của trò chơi và thời gian mỗi lượt

, Size: phổ biến: 4.125, phiếu: 24, chơi 22901 lần (870.386 kb)

nhiều trò chơi, cờ vua trò chơi,