trò chơi mô tả: chuột trò chơi 2: phần tiếp theo của trò chơi chuột đầu tiên, nơi bạn có hướng dẫn chuột qua mê cung mà không cần chạm vào các bức tường xung quanh và ở gần đó
kiểm soát/ hướng dẫn: chuột để di chuyển

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4701 lần (5.38327 mb)

trò vui trò chơi, phần tiếp theo trò chơi, mát mẻ trò chơi, loạt trò chơi, timepass trò chơi, buồn trò chơi, chiến lược trò chơi,