trò chơi mô tả: săn nai: giết tất cả các con nai sừng nhanh như bạn có thể!
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên, phím cách để bắn

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 7, chơi 18556 lần (1.78444 mb)

săn bắn trò chơi, súng trò chơi,