trò chơi mô tả: tên lửa avoider: tránh các tên lửa miễn là bạn có thể kiếm được điểm
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng các phím mũi tên

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4428 lần (37.1103 kb)

dodge trò chơi, không gian trò chơi, tên lửa trò chơi, tên lửa trò chơi, người nước ngoài trò chơi, con tàu trò chơi, avoider trò chơi, Halo trò chơi, tương lai trò chơi, nuke trò chơi,