trò chơi mô tả: chủ Mahjongg: mới chất lượng cao dao động, phổ biến nhất trong số các trò chơi mạt chược Trung Quốc. sự khác biệt duy nhất - các giới hạn thời gian. mục tiêu của bạn là tìm các cặp phần và loại bỏ chúng dần dần.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 2.75, phiếu: 8, chơi 14388 lần (269.976 kb)

mahjong trò chơi,