trò chơi mô tả: mars quân xâm lược: awesome arcade.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên

, Size: phổ biến: 4.6, phiếu: 5, chơi 23632 lần (90.2802 kb)

space shooter trò chơi, không gian xâm lược trò chơi,