trò chơi mô tả: Mahjongg: trong trò chơi này, bạn loại bỏ gạch bằng cách chọn chúng bằng cặp. bạn chỉ có thể chọn một Mahjongg nếu nó là trên đỉnh của stack và nó có thể đạt được từ bên trái hoặc từ bên phải. bạn cần phải chọn các mahjonggs chiến lược vì một Mahjongg duy nhất có thể chặn các truy cập của nhiều mahjonggs, do đó, nó được khôn ngoan để chọn mahjonggs đầu tiên như vậy.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 2, chơi 5252 lần ()

trò vui trò chơi, mahjong trò chơi, bộ nhớ trò chơi,