trò chơi mô tả: ảo thuật săn bắn: cute little witch thích đi dạo quanh với thanh huyền diệu của cô, trước đông các loài động vật sau đó quay, cô ấy chỉ có thể chụp động vật nguy hiểm như hổ và gấu, bắn động vật dễ thương vô tội như nai, thỏ và ếch sẽ chỉ làm cho bạn bị mất điểm
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 6885 lần (973.884 kb)

hổ trò chơi, đáng yêu trò chơi, rừng trò chơi, săn bắn trò chơi, phù thuỷ trò chơi, ma thuật trò chơi, động vật trò chơi, con gấu trò chơi, hace trò chơi, ếch trò chơi, nai trò chơi,