trò chơi mô tả: bắt thư chúa điểm ảnh của: giúp pixel chúa bắt các chữ rơi xuống trong khi tránh những con số trong trò chơi này đầy màu sắc của trẻ em.
kiểm soát/ hướng dẫn: phím mũi tên cho phong trào

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4643 lần (305.623 kb)

trẻ em trò chơi, dễ dàng trò chơi, đầy màu sắc trò chơi, đơn giản trò chơi, pixel trò chơi, bắt kịp trò chơi, học tập trò chơi,